Adresy przydatnych instytucji w Polsce i na Świecie

IMGW - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
ICM - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski - Klimat
IOŚ - Instytut Ochrony Środowiska
KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
GRID - Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Centrum Informacji Europejskiej
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Główny Urząd Miar
Główny Urząd Statystyczny
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Polska Akademia Nauk
Polska Organizacja Turystyczna
Rządowe Centrum Legislacji
Sejm RP
Senat RP
Urząd Regulacji Energetyki

Ministerstwa:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Ministerstwo Zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacje międzynarodowe:

WMO - Światowa Organizacja Meteorologiczna (ang. The World Meteorological Organization - WMO)
AMS - Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne (ang. American Meteorological Society - AMS)
DKRZ - Niemieckie Centrum Klimatyczne (niem. Deutsches Klimarechenzentrum GmbH) 

CRU - Instytut Badań Klimatu Uniwersytetu Wschodniej Anglii (ang. Climatic Research Unit, School of Environmental Sciences w University of East Anglia in Norwich) 
IPCC - Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change)
IGU - Międzynarodowa Unia Geograficzna (ang. International Geographical Union, IGU)