Towarzystwa i stowarzyszenia naukowe:

Polskie Towarzystwo Geograficzne http://www.ptg.pan.pl/
Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/
Polskie Towarzystwo Geodezyjne http://www.ptg-org.pl
Polskie Towarzystwo Geologiczne http://www.ptgeol.pl/
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze http://www.ptg.sggw.pl/
 
Stowarzyszenie Geodetów Polskich http://www.sgp.geodezja.org.pl/
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich http://www.staff.amu.edu.pl/~sgp/
Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP http://www.hydrografpolski.pl/
Stowarzyszenie Hydrologów Polskich http://www.shp.org.pl/
Stowarzyszenie Kartografów Polskich http://www.gislab.ar.wroc.pl/skp/
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich http://www.klimat.org.plhttp://www.klimatolodzy.pl

Polskie Stowarzyszenie Turystyki http://www.turystyka-pst.pl/
Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej http://balneoklinika.republika.pl/ptbimf/indexpl.htm
Polskie Towarzystwo Geograficzne Klub Polarny http://www.home.umk.pl/~geopolar/Klub/kpptg.html

Polski Komitet Geotechniki http://www.geotechnika.org.pl/index.php/o-pkg

Komisje problemowe PTG:
Edukacji Geograficznej
Geografii Osadnictwa i Ludności
Geografii Przemysłu
Historii Geografii i Kartografii
Geografii Turyzmu