INFORMACJA O POGODZIE DLA POLSKI I EUROPY

Mapy synoptyczne:
Mapy rozkładu różnych elementów meteorologicznych:
www.wetterzentrale.de/pics/Reurmett.html - Aktualny rozkład temperatury powietrza
www.wetterzentrale.de/pics/Reurmetx.html - Mapa rozkładu zjawisk meteorologicznych
www.wetterzentrale.de/pics/Reurmetw.html - Kierunki wiatru w stacjach synoptycznych
www.wetterzentrale.de/pics/Reurmetg.html - Mapa wystąpienia większych porywów wiatru
www.uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/meteo/winfos/TTmaxeuropa.gif - Maksymalna temperatura dobowa z ostatniej doby.
www.uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/meteo/winfos/TTmineuropa.gif - Minimalna temperatura dobowa z ostatniej doby.
www.uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/meteo/winfos/precieuropa.gif - Suma opadu atmosferycznego pomiędzy ostatnimi głównymi terminami synoptycznymi
www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/regional_monitoring/europe.html - Mapy rozkładu temperatury powietrza oraz opadu atmosferycznego za ostatni tydzień, miesiąc i kwartał dla obszaru Europy, także mapa anomalii.

Aktualne mapy radarowe rozkładu i natężenia opadu atmosferycznego:
www.wetteronline.de/radar.htm - Niemcy oraz zachodnia Polska
http://wind.met.fu-berlin.de/loops/radar_200/R.NEW.gif - Obszar w promieniu 150 km wokół Berlina 

GŁÓWNE SERWISY POGODOWE:
www.weatheronline.pl – Globalna informacja o pogodzie bieżącej, 10-dniowa prognoza przebiegu podstawowych elementów pogody dla Europy z 6h rozdzielczością dla profesjonalistów.
new.meteo.pl – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) - numeryczna prognoza pogody dla Polski.
www.pogody.pl - Prognoza pogody oraz komentarze do pogody bieżącej w Polsce i na Świecie.
www.pogodynka.pl - Pogodowy serwis informacyjny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
www.wetterzentrale.de - Profesjonalny serwis prognozy pogody przy wykorzystaniu kilku modeli prognostycznych: GFS, JMA, ECMWF, ENS, GME. Mapy dla podstawowych poziomów. Szczegółowa prognoza pogody z 3-godzinnym krokiem czasowym. Archiwum map dolnych i górnych. Najdłuższe serie klimatologiczne w dziale Klimakunde.
www.wunderground.com – Globalna baza informacji o pogodzie bieżącej i ubiegłej.
www.chmi.cz - Kompleksowa informacja o pogodzie dla wszystkich stacji synoptycznych z terenu Czech, mapa radarowa opadu, prognoza krótkoterminowa dla Czech
www.wxmaps.org/pix/clim.html - 10-dniowa prognoza rozkładu opadów i temperatury powietrza w rozbiciu na 11 regionów Świata.

SERWISY EDUKACYJNE

www.education.noaa.gov/ - Szkoła meteorologii z NOAA - objaśnienia procesów i zjawisk meteorologicznych.
http://www.zamg.ac.at/docu/Manual/SatManu/main.htm - Kurs satelitarnej meteorologii synoptycznej.
http://www.theweatherprediction.com/ - Objaśnienia różnych pojęć meteorologicznych.
http://www.builditsolar.com/References/SunChartRS.htm - Informacje związane z dopływem energii słonecznej.
www.wolkenatlas.de - Internetowy Atlas Chmur.
www.klimadiagramme.de/all.html - Klimatodiagramy dla kilkuset stacji meteorologicznych.
http://www.espere.net/Aboutus/Polish/whoiswho-pol.html - Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe założone aby upowszechniać w szerokich kręgach społecznych, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej, informacje, wiedzę i badania przeprowadzane przez badaczy i pedagogów z zakresu nauk o Ziemi oraz nauk ścisłych.
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/744 - Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE

 

Inne linki:

Lista czasopism punktowanych MNiSW ze strony Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

RÓŻNE DANE METEOROLOGICZNE

http://www.ogimet.com/index.phtml.en - Globalna baza danych meteorologicznych ze stacji synoptycznych (do poziomu danych terminowych).
www.weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html - Globalna baza sondaży aerologicznych (w tym dla trzech stacji polskich), dostępne archiwum.
www.atmos.albany.edu/weather/data1/surface/syn/ - Dostęp do globalnej bazy depesz synoptycznych z ostatniego tygodnia.
www.uradio.ku.dk/~ct/eurovejr/ - Dostęp do depesz synoptycznych ze stacji europejskich z ostatniego miesiąca.
www.wetterzentrale.de/topkarten/fsfaxsem.html - Archiwum map synotycznych dla Europy (wybierz: Bracknell i Archiv)
http://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/getpage.pl - Dane klimatologiczne w formie tekstowej oraz graficznej
www.cdc.noaa.gov/HistData/ - Mapy rozkładu elementów meteorologicznych z NOAA. Wypełnienie formularza pozwala na uzyskanie rozkładu przestrzennego wybranego elementu meteorologicznego dla dowolnego obszaru na Świecie
lwf.ncdc.noaa.gov/oa/climate/climatedata.html – Ogromne źródło danych klimatycznych na poziomie dobowym, miesięcznym i rocznym dla stacji z całego Świata
http://eca.knmi.nl/ - W bazie są dane dobowe (glównie temperatura i opad) z Europy, a dokładnie z VIII Regionu WMO. (NOWE)
www.emep.int/Traj_data/traj2D.html - Program do sporządzania map z trajektoriami wstecznymi dla wszystkich stacji sieci EMEP.
http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php - Program do sporządzania map z trajektoriami wstecznymi dla dowolnie wskazanego punktu.
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets/ – Aktualne i archiwalne zdjęcia satelitarne (także rejon Europy środkowej) w rozdzielczości 250m, 500m, 1km oraz 2km.
http://www.grida.no/baltic/htmls/mapinfo.htm Baltic GIS Mapinfo GIS data 
http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.Indices/.nao/ NAO
http://meteo.infospace.ru/wcarch/html/index.sht Dane meteorologiczne ze Świata
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html - Narodowe Centrum Danych Meteorologicznych. Amerykańskie archiwum danych meteorologicznych w Asheville w North Carolina.
 
 
Inne informacje:

Adresy przydatnych instytucji w Polsce i na Świecie

IMGW - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
ICM - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski - Klimat
IOŚ - Instytut Ochrony Środowiska
KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
GRID - Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Centrum Informacji Europejskiej
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Główny Urząd Miar
Główny Urząd Statystyczny
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Polska Akademia Nauk
Polska Organizacja Turystyczna
Rządowe Centrum Legislacji
Sejm RP
Senat RP
Urząd Regulacji Energetyki

Ministerstwa:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Ministerstwo Zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacje międzynarodowe:

WMO - Światowa Organizacja Meteorologiczna (ang. The World Meteorological Organization - WMO)
AMS - Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne (ang. American Meteorological Society - AMS)
DKRZ - Niemieckie Centrum Klimatyczne (niem. Deutsches Klimarechenzentrum GmbH) 

CRU - Instytut Badań Klimatu Uniwersytetu Wschodniej Anglii (ang. Climatic Research Unit, School of Environmental Sciences w University of East Anglia in Norwich) 
IPCC - Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change)
IGU - Międzynarodowa Unia Geograficzna (ang. International Geographical Union, IGU)